اخذ نمایندگی
جهت درخواست نمایندگی فروش محصولات این شرکت و یا ارائه خدمات نصب ، فرم زیر را به دقت پر کرده و ارسال فرمائید و جهت پیگیری بعد از یک هفته تماس حاصل فرمایید.
نام
کاراکتر ورودی غیر مجاز است
نام خانوادگی
کاراکتر ورودی غیر مجاز است
نام پدر
کاراکتر ورودی غیر مجاز است
سال تولد
کاراکتر ورودی غیر مجاز است
محل صدور
کاراکتر ورودی غیر مجاز است
مدرک تحصیلی
کاراکتر ورودی غیر مجاز است
میزان آشنایی با زبان انگلیسی
کاراکتر ورودی غیر مجاز است
سوابق کاری مرتبط
کاراکتر ورودی غیر مجاز است
سابقه همکاری با شرکت های داخلی و خارجی
کاراکتر ورودی غیر مجاز است
دوره های آموزشی گذرانده شده
کاراکتر ورودی غیر مجاز است
نوع درخواست نمایندگی
کاراکتر ورودی غیر مجاز است
سرمایه اولیه جهت شروع
کاراکتر ورودی غیر مجاز است
محل مورد نظر
کاراکتر ورودی غیر مجاز است
آدرس دقیق مورد نظر جهت نمایندگی
کاراکتر ورودی غیر مجاز است
هدف شما از اخذ نمایندگی
کاراکتر ورودی غیر مجاز است
مشکل خروج از کشور را دارید؟(جهت گذراندن دوره آموزشی)
کاراکتر ورودی غیر مجاز است
ایمیل
کاراکتر ورودی غیر مجاز است
تلفن ثابت
کاراکتر ورودی غیر مجاز است
تلفن همراه
کاراکتر ورودی غیر مجاز است
فکس
کاراکتر ورودی غیر مجاز است